ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิกัน ประจำประเทศไทย

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E.Jaime Nulart ,เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิกัน ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]