ประชุมวิชาการ Smart Farm System Applied to Orchid and Other Agriculture Crops in Thailand and Taiwan

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Smart Farm System Applied to Orchid and Other Agriculture Crops in Thailand and Taiwan เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]