แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 ติวเข้ม ฟิตสมอง พิชิต TCAS 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 ติวเข้ม ฟิตสมอง พิชิต TCAS ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.brandssummercamp.com ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2560 นี้

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]