โครงการ MOBIKE Smart BIKE Sharing “บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะไร้สถานีจอด”

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายโจ เซียะ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัทโมไบค์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ MOBIKE Thailand เพื่อผลักดันโครงการ MOBIKE Smart BIKE Sharing “บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะไร้สถานีจอด” เป็นโครงการนำร่องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัล

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]