โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และสู่อ้อมกอดนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และโครงการสู่อ้อมกอดนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่ KU 78 ทุกคน ได้รับทราบถึงการเรียน การสอน รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วนนทรีอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]