พิธีเปิดงานโครงการหลวง49 "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน"

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง 49" ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน" เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]