พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร MINI – KUM # 3 นักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพันธุม 1 โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]