การประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561/2562 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร 36 ปี สอ.มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]