ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National University of Laos

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Somsy Gnophanxay , President of National University of Laos พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งเดินทางมาเยือนและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]