พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง มก.กับ กกท.

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]