แถลงข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.ผ่าตัดนิ่วในช้างและแก้ไขภาวะเสียดในม้า

 

 

 

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วในช้างเป็นครั้งแรกของโลก และการศัลยกรรมผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดโดยการตัดต่อลำไส้ในม้า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]