สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2560

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรำลึกถึงคุณความดีของ สืบ นาคะเสถียร ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]