แถลงข่าวการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA 2018)

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA 2018) และเปิดตัว Brand Ambassador คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ก้าวสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และมีกำหนดตัดสินผลการประกวดในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 902 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]