พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม

 

 

 

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายชาตรี ตั้งเศรณี จากบริษัทไฮอินโนเจ็น จำกัด และนายวิรุฬ จงเจริญกิจชัย จากบริษัทซีเอสจี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม จากผลงานของ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]