พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (KU International Hub)

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (KU International Hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การวิจัยและกิจกรรมต่างประเทศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]