พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด ระหว่าง มก.-ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายอาทิตย์ นันทสิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบ “Cashless Society” เพื่อการก้าวเข้าสู่ระบบสังคมไร้เงินสด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]