งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง'60"

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 60” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]