กิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของธงชาติไทย ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]