พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]