สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในหัวข้อ รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]