งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง'61"

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 61” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]