วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก. ครั้งที่ 16

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 โดยมีการมอบประกาศขอบคุณแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการฝึกงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]