การประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce” จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ATB, Germany เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]