โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2562

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2562 และแถลงข่าวการจัดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]