แถลงข่าวความคืบหน้างานวิจัยสกัดสารบริสุทธ์จากกัญชาทางเภสัชวิทยา

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้างานวิจัยสกัดสารบริสุทธ์จากกัญชาทางเภสัชวิทยา โดยมี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ ผู้สนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัทบีเจฟู้ดกรุ๊ปจำกัด ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ รศ.ดร.วีระชัย พุทธวงศ์ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตครอบครองและผลิตสารสกัดบริสุทธิ์จากกัญชา ได้รายงานความคืบหน้าของงานวิจัย ที่ได้ทำการสกัดสารบริสุทธิ์ CBD หรือ Cannabidiol จากกัญชาของกลางที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC และ 1H-NMR รศ. ดร.วีรชัย ระบุว่า ห้องปฏิบัติการเน้นการสกัดสารบริสุทธิ์ เพื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆในห้องปฏิบัติการต่อ นอกจาก CBD ที่สกัดแยกให้บริสุทธิ์แล้ว ยังมี Detra 8 THC และ Detra 9 THC รวมถึง CBN ด้วย

งานวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการสกัดเริ่มต้นด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลว (Supercritical CO2 Extraction) ก่อน หลังจากนั้นนำไปกลั่นโมเลกุล และผ่านเข้าระบบโครมาโทรกราฟฟี ก่อนการตกผลึกซ้ำด้วยสภาวะที่เหมาะสม รศ. ดร. วีรชัย กล่าวต่ออีกว่า ในต่างประเทศ สาร CBD บริสุทธิ์ มีการพัฒนานำไปทำยาได้หลากหลาย รวมถึงใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาสำคัญต่างๆอีกมาก ที่สำคัญมาราคาแพงมาก กิโลกรัมกว่า 4 ล้านบาท หากรัฐบาลสนับสนุนในเรื่องการผลิตส่งออก จะสามารถนำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]