โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2562

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เรื่อง สร้างความภูมิใจ ร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]