มก.เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพอดีตประธานองคมนตรี

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการตอบรับให้เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]