กตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62”

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]