กันยายน 2563
1 กันยายน 2563 งาน สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2563
1 กันยายน 2563 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ฯ มก.ประจำปี 2563
3 กันยายน 2563

100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ

9 กันยายน 2563 พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาวิชาการระหว่าง มก.กับสมาคมสถาบันทิวา
15 กันยายน 2563 พิธีลงนามขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบเพื่อวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน
15 กันยายน 2563

มก.รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 สาขาเครื่องหมายการค้า ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

16 กันยายน 2563 โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7
17 กันยายน 2563 โครงการชีวิตสดใสวัยเกษียณ 2563
22 กันยายน 2563 การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบหัวหน้าภาควิชา
23 กันยายน 2563 งานกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง 63
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]