ตุลาคม 2560
4 ตุลาคม 2560 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์” ปีที่ 29
4 ตุลาคม 2560 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
9 ตุลาคม 2560 เสวนาวิชาการ “นวมรัชขัตติยานุสรณ์”
12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดี
12 ตุลาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มก. กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น
13 ตุลาคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

18 ตุลาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตรายการจากองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของ มก.

19 ตุลาคม 2560 “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย”
20 ตุลาคม 2560 พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2560
30 ตุลาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มก. Newcastle University
31 ตุลาคม 2560 KU Startup Day
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]