แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี่ รามอินทรา จักโดยชมรมนิสิตเก่าพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอปอเรชั่นจำกัด และสายการบินแอร์ เอเชีย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]