กิจกรรมประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดี

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมประดับต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข ๙ เพื่อไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตราบนิรันดร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]