พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตรายการจากองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของ มก.

 

 

 

ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ ร่วมลงนามกับ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในบันทึกความร่วมมือเพื่อผลิตรายการจากองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกสู่ประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]