พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2560

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]