ตุลาคม 2561
2 ตุลาคม 2561 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “อาหารเปียกสำหรับแมวโต”
8 ตุลาคม 2561 พิธีมอบรางวัลโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ซีซั่น 2
8 ตุลาคม 2561 มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
10 ตุลาคม 2561 ต้อนรับผู้อำนวยการ IFPRI
12 ตุลาคม 2561 พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]