พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “อาหารเปียกสำหรับแมวโต”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายวิชิต อะนะเทพ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “อาหารเปียกสำหรับแมวโต” และ “อาหารเปียกสำหรับแมวสูงวัย” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]