พิธีมอบรางวัลโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ซีซั่น 2

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภทต่างๆ ในการแข่งขันโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ซีซั่น 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 26 กันยายน 2561 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ดังนี้
1.ประเภทอายุน้อยกว่า 40 ปี หญิง
อันดับที่ 1 นางสาวจำนง รักช้าง คณะประมง ระยะทางสะสม  246.27 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 นางสาวจรรยา แสงเขียว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะทางสะสม 216.31 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 นางสาวพิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะทางสะสม 206.62 กิโลเมตร
2.ประเภทอายุน้อยกว่า 40 ปี ชาย
อันดับที่ 1 นายสถิตย์ หมอสมบูรณ์ คณะประมง ระยะทางสะสม  265.52 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 นายจักรวาล บันดร คณะประมง ระยะทางสะสม  250.79 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 นายกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะทางสะสม 234.59 กิโลเมตร
3.ประเภทอายุมากกว่า 40 ปี หญิง
อันดับที่ 1 นางสาวจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะทางสะสม 264.02 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 นางสาวเยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง ระยะทางสะสม  240.98 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 นางสาวสุพัตรา พันธ์ไม้สี คณะประมง ระยะทางสะสม  215.06 กิโลเมตร
4.ประเภทอายุมากกว่า 40 ปี ชาย
อันดับที่ 1 นายวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ระยะทางสะสม 303.07 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 นายพูนลาภ ลามศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะทางสะสม 261.41 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 นายสุริยะ ทองลอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะทางสะสม 244.81 กิโลเมตร
5.ประเภทหน่วยงาน
อันดับที่ 1 คณะประมง ระยะทางสะสม 4308.61 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 สำนักงานอธิการบดี ระยะทางสะสม 3728.81 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะทางสะสม 2671.57 กิโลเมตร
โดยทำพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]