ต้อนรับผู้อำนวยการ IFPRI

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Shenggen Fan ,Director of the International Food Policy Research Institute (IFPRI) ซึ่งเดินทางมาเยือนเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดประชุมหัวข้อ Accelerating the End of Hunger and Malnutrition เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]