ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562 ต้อนรับเอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย
4 ตุลาคม 2562 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”
4 ตุลาคม 2562 ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
8 ตุลาคม 2562 การแถลงข่าว “ครอบครัวคุณทองแดง”
9 ตุลาคม 2562 เปิดตัว KOMMONS พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาวเกษตรศาสตร์
10 - 14 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ตุลาคม 2562 พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
15 ตุลาคม 2562 พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียง
16 ตุลาคม 2562 ต้อนรับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์จากประเทศฮังการี
17 ตุลาคม 2562 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ Yuanze University
17 ตุลาคม 2562 รับมอบเข็มวิทยฐานะเกษตราภิภัทรและวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์
18 ตุลาคม 2562 ต้อนรับ Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the French Embassy
18 ตุลาคม 2562 งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
19 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31”
19 ตุลาคม 2562 ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ
22 ตุลาคม 2562 พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
22 ตุลาคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือ มก. กับ ม.อิชู สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
22 ตุลาคม 2562 การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
24 ตุลาคม 2562 เปิดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม มก.
24 ตุลาคม 2562 รับมอบเงินสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอล มก.
25 ตุลาคม 2562 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”
25 ตุลาคม 2562 บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด มอบทุนการศึกษา
26 ตุลาคม 2562 เกษตรศาสตร์ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ RUN for KU 79
29 ตุลาคม 2562 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
30 ตุลาคม 2562 ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบ 88 ปี อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9
31 ตุลาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากภาคีมหาวิทยาลัยแห่งสวีเดน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง] 
HOME