ต้อนรับเอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Tshewang Dorjiเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรภูฏานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]