การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง” เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]