เปิดตัว KOMMONS พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาวเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว KOMMONS พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชาวเกษตรศาสตร์ สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ทั้งการอ่านหนังสือ พักผ่อน การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน live style ของนิสิตและบุคลากร มก. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]