รับมอบเงินสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอล มก.

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการ Educational Instituted Support Activity (EISA) ของบริษัท เมื่อวันที่24 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]