เปิดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อม มก.

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งมอบนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]