บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด มอบทุนการศึกษา

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท จาก ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด เพื่อสมทบกองทุน ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน และครอบครัว สำหรับนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]