พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561 สัมมนานานาชาติ EMAN – AP Conference ครั้งที่ 10
2 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2561 พิธีลงนามความร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
5 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
8 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค Thailand 4.0
8 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
9 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2561

11 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันวิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ 2
15 พฤศจิกายน 2561 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23
15 พฤศจิกายน 2561

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

18 พฤศจิกายน 2561 เกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ “RUN for U. KU 78”
20 พฤศจิกายน 2561 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Recycle for New Hope
21 พฤศจิกายน 2561 พิธีมอบทุนและกตเวทิตาคุณผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21 พฤศจิกายน 2561 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัย “สแนคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน”
23 พฤศจิกายน 2561 ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมออกร้านงานกาชาด ลุ้นโชคสอยดอกนนทรีของพ่อ
27 พฤศจิกายน 2561 การประชุมทวิภาคี “Innovation in Agriculture, Agro-industry and Agri-business”
29 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดการปฐมนิเทศและรายงานตัวของนิสิตโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2561
29 พฤศจิกายน 2561 วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะจากสถาบัน NARO ประเทศญี่ปุ่น
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]