พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561 สัมมนานานาชาติ EMAN – AP Conference ครั้งที่ 10
2 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2561 พิธีลงนามความร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
5 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
8 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค Thailand 4.0
8 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
9 พฤศจิกายน 2561

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2561

11 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันวิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ 2
15 พฤศจิกายน 2561 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23
15 พฤศจิกายน 2561

มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]