พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือ Chino - Thai Academic Center

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Prof.Yu Zhigang, President of Ocean University of China ร่วมกันเปิดศูนย์ Sino –Thai Academic and Research Development Center on Marine and Fishery Sciences ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Ocean University of China (OUC) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]