พิธีรับมอบอุปกรณ์ Industrial Automation Demo, Short Throw Projector และ Novo Connect

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ Industrial Automation Demo, Short Throw Projector และ Novo Connect จากนาย อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริษัทเดลต้า อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]