พิธีรับมอบเงินสนับสนุน

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทเฉลิมศรีสุนทร จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]