พิธีรับมอบเงินสนับสนุน

 

 

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” ระบบแรกของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรไทยนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการคนกล้าคืนถิ่น Dr.Sivapragasam Annamalai CABI Regional Director Ms. Kanyakarn Nontiwatwanich EBSCO Thailand and Indo-China Regional Manager Mr. Kittipong Supkongdee iGroup (Asia Pacific) General Manager ผู้แทนสำนักพิมพ์ CABI,EBSCO,iGroup และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]